06-23888765
info@mbeat.nl

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Dansschool M-Beat is aangesloten bij het jeugdfonds.

Geen geld om mee te doen?

Dansen, muziek maken, tekenen en zingen zijn leuk en belangrijk. Kinderen leren samenwerken, omgaan met winnen en verliezen en maken nieuwe vrienden. Het is goed voor het zelfvertrouwen en de concentratie. Een kind dat lekker in zijn vel zit, presteert beter!

JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR
Te weinig geld?Als er thuis te weinig geld is, helpt het Jeugdfonds Cultuur. Zij betalen het lesgeld en eventueel de spullen zoals dansschoenen of de huur van een instrument. Zo kan een kind meedoen! Ouders kunnen zelf geen bijdrage aanvragen. Daar is een intermediair voor nodig. Bijvoorbeeld de leerkracht, buurtsportcoach, schuldhulpverlener, jeugdhulpverlener of het sociaal wijkteam. Als de aanvraag ingediend is, kan het kind vaak al binnen drie weken op les. Het lesgeld wordt direct betaald aan de instelling waar het kind op les gaat.

Vragen?

De coördinator van het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan u verder helpen!

Via jeugdfondssportencultuur.nl kunt u de contactgegevens vinden.